Möte 2021-04-21

Överförmyndarnämnden
09:00 - 09:45 Nacka stadshus
 •   1

  Tid: kl. 09.00

  Plats: Nacka stadshus, lokal Orminge ÖH-1 (ordförande, direktör och sekreterare) övriga ledamöter deltar digitalt via Compodium.

  Ordförande: Hans Lenkert

  Nämndsekreterare: Maria Baeva

  Övrigt: Efter sammanträdet hålls mål- och budgetseminarium som kommer att fokusera på framåtblick och diskussion om nämndens mål och indikatorer, seminariet beräknas pågå i ca 2 timmar.

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5

  Varje år ska samtliga nämnder i Nacka kommun se över kommunens styrdokument. Inom ramen för översynen revideras härmed överförmyndarnämndens delegationsordning.

 •   6

  Förmyndaren har inte inkommit med begärda kompletteringar i form av namngiven, dokumenterat, kunnig person som ska ansvara för bokföring och deklaration. Vidare har förmyndaren inte skriftligen gått i god för att XX inte ska bli skuldsatt på grund av företaget innan 18 års ålder. XX själv har inte heller kunnat visa på någon dokumenterad kunskap om företagande, bokföring och deklaration. Ansökan ska därför avslås.

 •   7

  Handlingar i ärendet skickas separat via Säkra meddelanden

 •   8
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.