Möte 2021-03-23

Kulturnämnden
18:00 - 20:15 Nacka stadshus
 • § 28

  Nackas bibliotek har skapat rutiner för att minimera smittspridningen i bibliotekslokalerna och kunna bedriva verksamheten så smittsäkert som möjligt.

  Under de gångna månaderna har Nackas bibliotek skapat rutiner för att kunna ge service till låntagare som tillhör någon av riskgrupperna dels genom att utöka Boken kommer (köra hem böcker) och dels genom att möta upp utanför biblioteket och lämna över/ta emot böcker. 

  Ett ökat problem hos samtliga sex bibliotek i kommunen är att många tyvärr håller sina böcker alltför länge eftersom det i nuläget inte får några konsekvenser i form av böter. Det är både ett övergripande problem och ett stort problem för de som studerar och som får vänta alltför länge på sin kurslitteratur. Biblioteken ska vara generösa med att förlänga lånetiden vid behov samt ta bort förseningsavgifter om låntagaren varit eller är sjuk.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.