Möte 2020-11-12

Fritidsnämnden
16:00 - 16:30 Nacka stadshus
 • § 93

  I kommunens annonserade upphandling drift av fritidsgårdar i Nacka kommun har antal (34) anbud inkommit. Upphandlingen omfattar samtliga fritidsgårdar enligt nedan:

  • 2:ans fritidsgård
  • Björknäs fritidsgård
  • Fisksätra fritidsgård
  • Henriksdal fritidsgård
  • Orminge fritidsgård
  • Saltsjöbadens fritidsgård
  • Älta fritidsgård

  I upphandlingen skulle varje anbudsgivare lämna ett (1) anbud per fritidsgård och varje anbudsgivare kunde som mest tilldelas tre (3) fritidsgårdar.


  I upphandlingen ställdes krav på att varje anbudsgivare skulle beskriva uppdragets utförande, organisation, bemanning och kompetens samt innovation- och utveckling.

  Fritidsnämnden föreslås anta de anbud som har högst utvärderingspoäng (se bilaga –upphandlingsrapport) och därmed de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.